Gabriela Kiełczewska - Słowikowska


LSzC 2011- OGRD OGNIA

Podsumowaniem LSzC 2011 by? OGRD OGNIA,

przez ca?y dzie? wypalali?my prace zrobione na warsztatach.

Pali? si? piec gazowy do wypalania ceramiki metod? raku.

Atrakcj? by?o ogl?danie jak Stowarzyszenie Forum Ceramikw z Gliwic zbudowa?o i wypali?o piec w?gierski.

Warto zobaczy? film z budowy.

net5
net5
2011lip31_1509
2011lip31_1509
p7100502
p7100502
p7100507
p7100507
p7100519
p7100519
p7100528
p7100528
p7100553
p7100553
p7100562
p7100562
p7100565
p7100565
2011lip31_1535
2011lip31_1535
p7100569
p7100569
p7100577
p7100577
p7100590
p7100590
p7100593
p7100593
p7100617
p7100617
p7100622
p7100622
p7100632
p7100632
p7100645
p7100645
p7100652
p7100652
p7100655
p7100655
p7100667
p7100667
p7100698
p7100698
p7100699
p7100699
p7100705
p7100705
p7100715
p7100715
p7100720
p7100720
2011sie01_1860
2011sie01_1860
2011sie01_1888
2011sie01_1888
 
 
 
Administrator