Gabriela Kiełczewska - Słowikowska


FOR - MY DO - KR?CONE

W dniu 1 pa?dziernika 2011 roku odby? si? wernisa? wystawy

for-my do-kr?cone

wraz z Bo?en? Sacharczuk prezentowa?y?my swoje prace ceramiczne w Galerii Gara?owej

Stowarzyszenia Forum Ceramikw w Gliwicach (ul. Ziemowita 1).

for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
for-my do-k?cone
for-my do-k?con...
 
 
 
Administrator