Gabriela Kiełczewska - Słowikowska


tea time, NOW !

29 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 w Galerii STREFART w Tychach przy ul. Fabrycznej 2 odby?o si? otwarcie wystawy pod has?em:

tea time, NOW !

Herbaciany klimat tworzy kolekcja ceramicznych naczy? do parzenia herbaty. Czy jednak wszystkie obiekty odpowiadaj? tradycyjnemu poj?ciu czajnika ? - trzeba by?o si? przekona? samemu!

Uzupe?nieniem ekspozycji s? szkice powsta?e podczas studiowania literatury o herbacie na dalekim wschodzie.

Otwarciu wystawy towarzyszy? wyk?ad o japo?skiej kulturze herbaty oraz pocz?stunek oryginaln? herbat? japo?sk? zaparzon? przez go?ci z Japo?skiego Centrum Kultury i Biznesu w Katowicach, za co bardzo dzi?kuj?.

tea time, NOW !
tea time, NOW !
wyk?ad o japo?skiej herbacie
wyk?ad o japo?s...
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
tea time, NOW !
 
 
 
Administrator