Gabriela Kiełczewska - Słowikowska


LSzC2012 FRAGMENTY 2

6 lipca 2012r. odby?o si? otwarcie wystawy ceramiki wsp?czesnej FRAGMENTY 2

Wystawa by?a inauguracj? kolejnej edycji Lipcowych Spotka? z Ceramik? 2012 i tak jak w zesz?ym roku mie?ci?a si? w Galerii Pod Dachem MCK w Tychach przy ul. Bohaterw Warszawy 26.

FRAGMENTY 2 to kolejna ods?ona ceramiki wsp?czesnej prezentowanej przez Katarzyn? Handzlik, Adama Sobot?, ?ukasza Karkoszk? oraz Krzysztofa Marka B?ka. Mimo funkcji kuratora tej ods?ony postanowi?am tak?e pokaza? fragment swoich zmaga? z glin?.

FRAGMENTY 2
FRAGMENTY 2
?ma
?ma
Odyseja
Odyseja
adonis
adonis
orbity
orbity
w?adys?awowo\'85
w?adys?awowo'85
w?adys?awowo\'85
w?adys?awowo'85
FRAGMENTY 2
FRAGMENTY 2
pestka
pestka
przyp?ywy odp?ywy
przyp?ywy odp?y...
pijany faun
pijany faun
FRAGMENTY 2
FRAGMENTY 2
LSzC 2012
LSzC 2012
FRAGMENTY 2
FRAGMENTY 2
przyp?ywy odp?ywy
przyp?ywy odp?y...
i ja
i ja
FRAGMENTY 2
FRAGMENTY 2
 
 
 
Administrator