Gabriela Kiełczewska - Słowikowska


CERAMIKA Galeria Obok

Od 26 pa?dziernika do ko?ca listopada 2012 roku mo?na by?oogl?da?wystaw? ceramiki w Galerii Obok w Tychach.

Bardzo dzi?kuj? wszystkim go?ciom za przybycie i organizatorom za wsparcie.

Jak zwykle bardzo nisko k?aniam si? cz?onkom Stowarzyszenia CuForum z Gliwic ;>

tak?e za rekomendacje !!

zaproszenie
zaproszenie
CERAMIKA Galeria Obok
CERAMIKA Galeri...
go?cie
go?cie
go?cie
go?cie
CERAMIKA Galeria Obok
CERAMIKA Galeri...
CERAMIKA Galeria Obok
CERAMIKA Galeri...
CERAMIKA Galeria Obok
CERAMIKA Galeri...
w przerwie
w przerwie
w przerwie II
w przerwie II
detale przestrzeni
detale przestrz...
detale przestrzeni
detale przestrz...
mojry
mojry
mojry
mojry
z cyklu GLINNIK ORBIT
z cyklu GLINNIK...
z cyklu GLINNIK ORBIT
z cyklu GLINNIK...
drzewo
drzewo
droga
droga
kontynenty marze?
kontynenty marz...
z cyklu w ciszy
z cyklu w ciszy
cel doskona?y-cel nieosi?galny
cel doskona?y-c...
cel doskona?y-cel nieosi?galny
cel doskona?y-c...
CERAMIKA Galeria Obok
CERAMIKA Galeri...
folder
folder
folderr
folderr
recenzja
recenzja
 
 
 
Administrator